Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                                          Αγρίνιο, 08-12-2013
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                                   Αρ. πρωτ : 118
Πληροφορίες :
Αλεξόπουλος Γεώργιος
Τσουκάρας Κωνσταντίνος
Τηλ.: 6947315027, 2641046243


Όπως πίνακας αποδεκτών
 
 
                                                                                                ΠΡΟΣ:

Θέμα: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου επικαιροποιώντας παλαιότερη απόφαση Γ.Σ. του συλλόγου, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την απόφαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου να ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ την Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για εκδήλωση ιδιωτικής σχολής χορού (DANCE ACADEMY). Η άποψη – απόφαση του συλλόγου μας είναι: καμιά διάθεση, παραχώρηση και πολύ περισσότερο ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ.
Ο νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) στο Κεφάλαιο στ΄, άρθρο 94, παρ 4, εδάφιο 17 (σελ 1830, συμπλήρωση του νόμου 3463/2006, ΦΕΚ 114/2006) αναφέρει ότι εκχωρείται στους Δήμους μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων και: «Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή». Δεν αναφέρεται όμως πουθενά η αρμοδιότητα της Επιτροπής Παιδείας να ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διδακτήριο (σχολείο).
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, επίσης, από τον επίσημο δικτυακό τόπο Δήμου Αγρινίου (http://www.cityofagrinio.gr/e-services/cultural-social/chrisi-koinoxriston-xoron.html) ότι η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, ένας δημόσιος σχολικός χώρος, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινόχρηστων αιθουσών της Διεύθυνσης Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μαζί με το Γήπεδο Παναιτωλικού, το Εντευκτήριο Τρένου κλπ.
Επιπλέον, ο σύλλογός μας, ως αναπόσπαστο μέλος της σχολικής κοινότητας, προβληματίζεται έντονα από τη σύμφωνη γνώμη του σχολείου για την ενοικίαση της αίθουσας εκδηλώσεων.
Πιστεύουμε ότι το δημόσιο σχολείο αποτελεί δημόσιο χώρο προσφοράς παιδείας και πολιτισμού και όχι κέντρο προώθησης ιδιωτικών συμφερόντων.
Φοβούμαστε ότι με πρόσχημα το όποιο (μη θεσμοθετημένο) οικονομικό όφελος μπορεί να προκύψει για το σχολείο, οδηγούμαστε σε ολισθηρά μονοπάτια αδιάκριτης ενοικίασης σχολικών χώρων και υποδομών σε ιδιώτες και συνεπώς απαξίωσης του δημόσιου χαρακτήρα τους.
Υπερασπιζόμαστε πάντα το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία και τους πολίτες και προωθούμε κοινές δράσεις που συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή, ενώ ταυτόχρονα είμαστε αντίθετοι σε κάθε τι που υπονομεύει τον κοινωφελή, δημόσιο χαρακτήρα του.
Καλούμε την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου να αναθεωρήσουν την παραπάνω απόφασή τους.
Με τιμή για το Δ.Σ.


Πίνακας αποδεκτών :
1.             Δήμαρχο Αγρινίου
2.             Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αγρινίου
3.             Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
4.             Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
5.             Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
6.             Ο.Λ.Μ.Ε.
7.             Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
8.             Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
9.             Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου - Θέρμου
10.         Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ)
11.         Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων
12.         Ένωση Γονέων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αγρινίου
13.         Γονείς και Κηδεμόνες Μουσικού Σχολείου Αγρινίου
14.         ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου